Helsingborgs campingklubb

Helsingborgs Campingklubb, en unik variant på friluftsaktivitet vid Kulla Gunnarstorp
Helsingborgs Campingklubb, en unik variant på friluftsaktivitet vid Kulla Gunnarstorp
Helsingborgs Campingklubb, en unik variant på friluftsaktivitet vid Kulla Gunnarstorp

Helsingborgs Campingklubb, uppfördes 1933 och håller sedan dess till på kuststräckan mellan Hittarp och Domsten. Den utgör ett exempel på önskan om ett modernt friluftsliv och är troligen unik i sitt slag i landet. Till en början bodde camparna i tält men successivt har dessa ersatts av enkla småstugor med väggar och tak av masonit och i dag består ”stugbyn” av ett 50-tal mindre byggnader som alla demonteras varje höst för att åter sättas upp när våren kommer. Samtliga byggnader har även en enhetlig färgskala med vita väggar och gröna tak.