Helsingborgs brottarklubb

Helsingborgs Brottarklubb-Bergania, (HBK-Bergania), bildad 1960 genom en sammanslagning av Helsingborgs Brottarklubb, som bildades 1925, och Bergania Atlet- och Idrottsförening, bildad 1933. Brottningen i staden ägde i många år rum i Brandkårens och i före detta Nicolaiskolans gymnastiksal, inte minst de populära så kallade ”julbrottningarna”. Berganias verksamhet ägde också rum i Godtemplarhuset på Stattena. Sedan 1957 bedrivs träning och tävling i Idrottens hus. Helsingborg har haft många elitbrottare, t.ex. Olle Anderberg, ”Lille-Gunnar” Persson, Leif Samuelsson, Rune ”Knagg” Andersson och Kazim Ayvaz.