Helsingborg-Landskrona nation

Helsingborg-Landskrona nation, studentförening i Lund grundad 1890 för studenter från Helsingborg, Landskrona och övriga Nordvästskåne, i dagligt tal kallad ”Helsingkrona”. Helsingkronagården på Tornavägen i Lund, nationens studenthus, ritat av Sten Samuelson, invigdes 1958. Huset med fem våningar kompletterades 1965 med ytterligare två våningar.