Helikopterservice

Helikopterservice, utnyttjade under ca 20 år fram till 2002 vad som kan ha varit världens minsta, ca 4 200 m2 stor, internationella flygplats. Den kallades Helsingborg International och var belägen omedelbart norr om stadens avloppsreningsverk vid Atlantgatan. Den helt dominerande trafiken var helikopterpendeln till Kastrup. År 2000 transporterades drygt 85 000 passagerare till och från Kastrup.