HD-huset (gamla)

HD-huset (gamla), Drottninggatan 20–22, är en av de första byggnader i funktionalistisk stil som byggdes i Helsingborg. Huset uppfördes 1929–30 speciellt för Helsingborgs Dagblads behov efter ritningar av Gustaf Wilhelm Widmark. HD disponerade själv större delen. Här fanns lokaler för redaktion och administration, depeschbyrån HD-Centralen samt tekniska avdelningar (sätteri, tryckeri, packningssal, klichéanstalt etc.). På ett av de övre våningsplanen hade Helsingborgs idrottsförening (HIF) under flera år sitt kansli. I takvåningen fanns en restaurang och danssalong (ursprungligen med namnet Centrum, senare Aveny). Restauranglokalerna användes senare till bl.a. sjömansskola och restaurangskola. Sedan HD år 1964 flyttat till sin nya anläggning på Fredriksdalsområdet används det forna tidningshuset till butiker i gatuplanet samt till kontor, läkar- och tandläkarmottagningar. Dock har den ursprungliga arkitekturen numera i viss mån förvanskats. Se även Arkitektur och arkitekter.