Hasslarps småskola

Hasslarps småskola (”Lyckåker”), i bruk 1902–1949, belägen söder om järnvägen.