Hasslarps små- och mellanskola

Hasslarps små- och mellanskola, i bruk 1908–1950-talet, belägen norr om järnvägen.