Hasslarps små- och mellanskola

Hasslarps små- och mellanskola, i bruk mellan 1908 och 1960-talet, belägen norr om järnvägen.