Hasslarps folkskola

Hasslarps folkskola, i bruk 1904–1935, belägen norr om järnvägen.