Harry Arnold

Arnold, Harry, porträtt från 1950

Arnold, Harry (eg. Persson), 1920–71, född på Rönnowsgatan 13 på Söder, kapellmästare och storbandsledare för bl.a. Radiobandet från 1956 med en stjärnspäckad svensk elit av unga jazzmusiker som Arne Domnérus, Bengt Hallberg och Simon Brehm. Se även Dansorkestrar.