Harriet Löwenhjelm

Löwenhjelm, Harriet, 1887–1918, författare, konstnär. Löwenhjelm föddes i Helsingborg den 18 februari 1887 och tillbragte sina sex första levnadsår i staden, med skånska som första idiom, vilket då och då skymtar i hennes dikter, exempelvis ”glytt” och ”i jåns”. Familjen bodde i Villa Tågaborg på Tågabackens krön, uppförd på 1870-talet, tronande i ensamt majestät högst upp på landborgen. Harriet hälsade ofta på i Helsingborg, då hennes mest älskade kusin, Marianne Mörner, bodde kvar i Helsingborg med sin familj på Halalid, ett stenkast från familjen Löwenhjelms hem. Under Helsingborgstiden skapade hon tillsammans med brodern Crispin en lekvärld med fantasifigurer som materialiserades i teckningar och dockor. I denna dockvärld utgavs senare tidningen Midnattssolens Land, där en stor del av hennes dikter återfinns tillsammans med teckningarna. Huvuddelen av hennes verk, ”Dikter med tillhörande teckningar”, utgavs först postumt (1919) av hennes kusin Christer Mörner. HL

Läs mera: Solbritt Lindfors Lång, red., ”Diktarnas Helsingborg” (2005).