Harlyckesmedjan

Harlyckesmedjan, en första smedja med detta namn uppfördes redan 1840 av smeden Anders Jönsson. En ny smedja uppfördes 1888. Den var belägen omedelbart nordväst om korsningen Ramlösavägen/Elinebergsvägen. År 1969 monterades den ner och återuppfördes på Fredriksdal – museer och trädgårdar. Den hade då varit i samma familjs ägo i fyra generationer, senast från 1946 till 1967 av Manfred Andersson, sonsonson till Anders Jönsson.