Hans Lars lycka

Hans Lars lycka, park på Råå i hörnet av Rååvägen och Missionsgatan. Två systrar Anna och Maria Hansson testamenterade sitt hus med tillhörande mark till staden. Huset revs och ytterligare mark tillkom genom en donation av sjökapten Axel Falkland. Parken, döpt efter de två systrarnas far Hans Petter Larsson, stod färdig 1933.