Handelsklubben

Handelsklubben, eg. Helsingborgs handelsklubb, bildades 1904 på Hotel d’Angleterre på Järnvägsgatan. Förste ordförande var grosshandlare Bernhard Blasberg. Redan kort efter bildandet hyrdes lokal i det då nybyggda Kullagatan 8–10. Medlemsantalet ökade stort och redan 1906 fick klubben hyra större lokaler i Drottninggatan 11, hörnet mot Sundstorget. Två år senare blev det åter flyttning, nu beroende på att hyresvärden behövde lokalerna till annat ändamål. Flyttningen gick till hörnhuset Möllegränden/Södra Strandgatan, där i dag restaurang Rodos ligger. År 1917 bildade klubben Hälsingborgs Handelsklubbs Fastighets AB med direktör Nils Hultgren som den drivande kraften och redan året därpå förvärvades fastigheten Sundstorget 3/Kungsgatan.

Det dröjde dock till 1921 innan verksamheten kunde flytta in i huset. Ända till 1919 hade Bernhard Blasberg varit ordförande, en syssla som nu övertogs av bankdirektör Ernst Norrman. Den livaktiga klubben, under många år en omtyckt mötesplats för särskilt stadens köpmän och lunchställe för tjänstemän med arbetsplats i centrala Helsingborg, hade från 1904 egen matservering, bibliotek, läsrum med mera Vid mitten av 1950-talet arrenderades restaurangen ut. Handelsklubben sålde fastigheten 1976 och i samband därmed lades restaurangen ner. Vid klubbens 100-årsjubileum 2004 skänktes till Mariakyrkan en ljusbärare, formgiven av Jesper Persson (son till ädelsmeden, professor Sigurd Persson).

Läs mera: ”Hälsingborgs Handelsklubb 1904-1929” (1929); ”Helsingborgs Handelsklubb 1904–2004” (2004).