Handelsgymnasiet

Handelsgymnasiet, startat den 1 september 1904 i den gamla läroverksbyggnaden vid Bergaliden, handelsinstitut. Initiativet kom från företrädare för stadens näringsliv, bl.a. grosshandlare Otto Jönsson. Till förste rektor valdes bland 16 sökande fil. dr Ernst Lindblom och förste styrelseordförande blev Malte Sommelius (släkten) som tillsattes av staden. Vid 50-årsjubileet 1954 konstaterades att mer än tvåtusen elever hade utexaminerats och ändå hade många sökanden till gymnasiet måst avvisas p.g.a. platsbrist. Verksamheten slogs samman med Nicolaiskolan f.d. 1966. Sedan 2001 disponeras byggnaden av den fristående skolan Kristerssons. Redan tidigt bildade f.d. elever vid Handels en kamratförening, Handelsgymnasisters förbund, på 1920-talet namnändrat till Mercuriusgillet och som med början 1921 och flera decennier därefter gav ut medlemstidningen Mercurianen. Gillet hade klubblokal på Furutorpsgatan 37. KEA

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *