Hamnkontor

Hamnkontor, en första hamnkontorsbyggnad uppfördes i ett våningsplan vid Inre hamnens södra sida år 1899 efter ritningar av stadsarkitekt Mauritz Frohm. Huset påbyggdes med ytterligare en våning i början av 1900-talet. Det revs i samband med att denna del av hamnområdet skulle tas i anspråk för nya bilfärjelägen sedan det nuvarande hamnkontoret med adress Oceangatan 3 var klart för inflyttning i oktober 1989. Ritningarna är utförda av Carl-Åke Bergström, FFNS.