”Hammarlunds hörna”

”Hammarlunds hörna”, en dåtida vanlig benämning på ett nu försvunnet hörnhus i nordöstra hörnet av kvarteret Würtemberg med adress Södergatan 70. Huset uppfördes 1880 av snickaren Johan Hammarlund (1830–1917). Dennes dotter Hilda Hammarlund (1865–1952) startade 1891 en textil- och manufakturaffär i husets bottenvåning med ingång från hörnet Gustav Adolfs torg/Södergatan. Efter henne började man kalla huset (och butiken) för ”Hammarlunds hörna”. I den del av huset som vette mot Södergatan startade Hilda Hammarlunds blivande make Carl Gustav Johansson (1863–1952) tillverkning av cyklar av märket Triumph. Han var också en av de första i landet som tillverkade handikappcyklar. I huset (med ingång från torget) fanns också under många år Café Verdandi, legendarisk träffpunkt för bl.a. stadens brottare och boxare. Det stod kvar till 1965 då det nuvarande AG Favörhuset uppfördes.