Hammarlunds hörna

Hammarlunds hörna vid Gustav Adolfs torgs södra sida.

Hammarlunds hörna, en dåtida vanlig benämning på ett nu försvunnet hörnhus i nordöstra hörnet av kvarteret Würtemberg med adress Södergatan 70. Huset uppfördes 1880 av snickaren Johan Hammarlund (1830–1917). Dennes dotter Hilda Hammarlund (1865–1952) startade 1891 en textil- och manufakturaffär i husets bottenvåning med ingång från hörnet Gustav Adolfs torg/Södergatan. Efter henne började man kalla huset (och butiken) för ”Hammarlunds hörna”. I den del av huset som vette mot Södergatan startade Hilda Hammarlunds blivande make Carl Gustav Johansson (1863–1952) tillverkning av cyklar av märket Triumph. Han var också en av de första i landet som tillverkade handikappcyklar. I huset (med ingång från torget) fanns också under många år Café Verdandi, legendarisk träffpunkt för bl.a. stadens brottare och boxare. Det stod kvar till 1965 då det nuvarande AG Favör-huset uppfördes.