Hagaplan

Hagaplan, ett mindre villaområde mellan Hasselgatan, Ringstorpsvägen och Johan Banérs gata, som byggdes ut i mitten av 1900-talet.