Gyhults gård

Allén vid Gyhults gård.
Allén vid Gyhults gård.
Allén vid Gyhults gård.

Gyhults gård, manbyggnaden uppförd 1875 medan ekonomibyggnaderna tillkommit på 1930-talet och efter hand tillbyggts och moderniserats. Gården brukas fortfarande, men den växande Maria Park – Mariastaden tränger på alltmer och krymper den omgivande åkermarken.