Gustavslund

Gustavslund, bostadsområde söder om Fältarpsvägen och öster om Södra Hunnetorpsvägen, vars västra del har byggts ut i tre etapper under 1960-, 1970- och 1980-talen. Inom den östra delen av området fram till Österleden planeras för närvarande nya utbyggnadsetapper. Gårdens namn var tidigare Mårtenstorp. Mangårdsbyggnaden uppfördes år 1800.