Gustav Julius Coyet

Coyet, Gustav Julius, 1775–1862, ägare till ett flertal egendomar på såväl Råå som Fortuna och Ringstorp, friherre år 1815 och tio år senare utnämnd till hovmarskalk. Han har gett namn åt Coyetsgatan.