Gustav Hoff

Hoff, Gustav, 1849–1911, t.f. borgmästare 1893, ordinarie borgmästare 1899–1911 och häradshövding. Hoff har även gett namn åt Gustav Hoffs väg.