Gustav Adolfs kyrka

Gustav Adolfs kyrka, interiör
Gustav Adolfs kyrka, interiör
Gustav Adolfs kyrka, interiör

Gustav Adolfs kyrka, uppförd år 1897 i nygotisk stil (”Eslövsgotik”) av byggmästare A. Wilson efter ritningar av Gustav Hermansson. Kyrkan blev församlingskyrka år 1927 i den då nybildade Gustav Adolfs församling och har därefter restaurerats interiört flera gånger. Vävnaderna på de båda korväggarna är utförda av Barbro Nilsson.

Kyrkoherdar i Gustav Adolfs pastorat

Gustav Adolfs kyrka, med Gustav Adolfs torg i förgrunden
Gustav Adolfs kyrka, med Gustav Adolfs torg i förgrunden
Gustav Adolfs kyrka, med Gustav Adolfs torg i förgrunden

(årtal inom parentes avser levnadsår)

1 Eugène Dahlberg, (1879–1944), 1927–1944

2 Gunnar Stenberg, (1909–2004), 1944–1974

3 Olof (Olle) Joelson, (1918–), 1974–1983

4 Stig Ekelund, (1935–), 1983–1989

5 Åke Danielsson, (1942–), 1989–2001

6 Eric Ericson, (1949–), 2002–