Gustaf Löfgren

Två män sitter vid ett bord och arbetar. De är omgivna av uppstoppade fåglar och våtpreaparat i burkar.
Gustaf Löfgren i det s k Fågelhuset vid stadsmuseet på Södra storgatan. Längre in sitter Harald Muchardt, konservator. Foto från 1908, ur Helsingborgs museums samling.

Helsingborgs museums förste intendent var Gustaf Löfgren som utnämndes 1906. Löfgren var intendent fram till sin död senhösten 1910. Han är en av initiativtagarna till Helsingborgs museum och den som mer än någon annan ligger bakom förvärvet av Carl Möllers zoologiska samling. Gustaf Löfgren var född i Grava i Värmland 1848 och tog en fil kand i Uppsala 1877. Han kom till Lund i början av 1880-talet för provår och blev därefter förordnad som extralärare vid stadens läroverk. Under Lundatiden blev han vän med Simon Bengtsson, som ursprungligen kom från Dalsland.

Dessa unga män var båda lärjungar till akademiadjunkten C. G. Thomson, föreståndare för de entomologiska samlingarna i Lund och dåtidens mästare i skalbaggs- och stekelsystematik. Via Thomson lär Löfgren också känna Carl Möller redan på 1880-talet och Löfgren har bidragit med skalbaggar till Möllers samling. Efter tiden i Lund flyttar Löfgren till Helsingborg. Simon Bengtsson blev docent och Thomsons efterträdare som föreståndare för de entomologiska samlingarna i Lund.

I Helsingborg utnämndes Gustaf Löfgren 1888 till ordinarie läroverksadjunkt i latin, tyska och modersmålet vid högre allmänna läroverket. Han vikarierade i både musik och naturvetenskapliga ämnen om så behövdes. Han lär ha varit en mästerlig violinist. Löfgren och Bengtsson tog initiativ till att bilda Entomologiska sällskapet i Lund. Löfgren var en flitig föreläsare vid sällskapets sammanträden, där han behandlade både Helsingborgstraktens insektsfauna och vingribbornas utseende, som är tunna hårda rör i insektsvingar med stor betydelse för klassificering av olika insektsgrupper.

I mars 1908 donerade Löfgren sin privata insektssamling till museet. Den innehöll minst 25 000 exemplar av så gott som alla insektsordningar. Den var insamlad av Löfgren huvudsakligen i Skåne och Värmland. Ett herbarium (en samling torkade och monterade växter) insamlad av Löfgren skänktes också till museet 1909. Det beskrivs i Museets årsberättelse under punkt IX ”En huvudsakligen skandinavisk samling af fanerogamer, ormbunkar, skafgräs och lummerväxter, omfattande nästan alla däraf i Skandinavien funna arter.”

Denna artikel finns också publicerad här Gustaf Löfgren – Helsingborgs museum 

Referenser
Jonasson, Thomas. ”Fågelhuset och insektssamlingarna vid Helsingborgs museum –människorna bakom verket”. Museum i 100 år, Kring Kärnan 37 sid 85-103, 2009.

Arkiv; ”Protokoll för Entomologiska Sällskapet i Lund 2011-11-25, i Biologihuset Sölvegatan 35 i Lund”

Jonasson, Thomas. ”Insektssamlingarna på Kulturmagasinet vid Helsingborgs museer –en inventering och förslag till åtgärder

Helsingborgs museum, Årsberättelse för år 1909, af G Löfgren museets intendent.