Gustaf Henrik Stjernström

Gustaf Henrik Stjernström (1876–1965), född i Stoby församling, Kristianstad län, kriminalkommissarie i Helsingborg. Stjernström fick den nytillsatta tjänsten som kriminalkommissarie för Helsingborgs detektiva polis efter skandalen angående mordet på Dagmar Kofoed i Helsingborg 1908 och dess hårt kritiserade utredning, ledd av detektivöverkonstapel J. P. Ström (Jöns Petersson Ström, . Stjernström var känd som en erkänt kompetent och allmänt respekterad detektivkommissarie som senast hade varit verksam i Halmstad och som trots att han knappt fyllt 35 år redan hade skaffat sig utmärkta referenser.

I och med hans tillträde den 1 februari 1909 genomgick Helsingborgs detektivavdelning en förbluffande omvandling där alla officiella rapporter och handlingar renskrivs på maskin och inte den minsta detalj i utredningsarbetet lämnades åt slumpen – enligt många outröttlig och nitisk när han väl fått upp ett spår. Med sin envishet och skarpa blick förtjänade han ganska omgående sitt rykte som en skicklig kriminalare och visade sig också vara väl förtrogen med moderna kriminaltekniska metoder. Med Stjernström vid rodret förpassades den lantsortsnivå som tidigare präglat Helsingborgs detektiva polis, där man främst hämtat personal från militären, till historien och han kom tidigt att reformera avdelningens utredningsmetoder och administrativa rutiner.

Hans envishet och starka personliga engagemang i mordfallen blev särskilt tydligt när han på eget bevåg startade en ny utredning om mordet på Dagmar Kofoed  i Helsingborg år 1908 och även kom så långt att 1911-12 hitta en misstänkt gärningsman (den danske mördaren och serievåldtäktsmannen Hans Christian Madsen) efter att ha kopplat ihop fallet med mordet på Kjersti Jönsson i Vegeholm midsommarhelgen 1903. Till Stjernstreöms stora förtret lyckades han inte binda dansken vid brottet även om denne ändå hamnade i Horsens stadsfängelse – där han redan satt för våldtäkt – för andra sexualbrott begångna i olika delar av Sverige. Henrik Stjernström nådde emellertid flera andra framgångar; bland annat var han den som såg till att den beryktade ”änglamakerskan” Hilda Nilsson åkte fast år 1917 efter tips från det unga kontorsbiträdet Blenda Henricsson.

GL A

Källor:

Andersson, Glenn Lauritz: Mordet på Dagmar Kofoed och andra kriminalgåtor från nordvästra Skåne 1903-53, Helsingborg 2002.

Andersson, Glenn Lauritz: Mordet på Dagmar Kofoed, planerad utgivning 2021.

Porträttgalleri från Malmöhus län, 1930.

Polisens i Helsingborg, Landsarkivet i Lund.