Gustaf Adolf Fredrik von Essen

von Essen, Gustaf Adolf Fredrik, 1803–1874, greve, generalbefälhavare i Helsingborg från 1853 till 1863, tidigare överste vid Skånska husarregementet. Se också Konsul Perssons villa.