Gunnarlunda småskola

Gunnarlunda småskola, i bruk 1880–1940, var belägen mellan Norrbölinge och Gunnarlunda. Byggnaden är nu riven.