Gunnar Sundbärg

Gunnar Sundbärg, 1900 – 1978, var mångårig stadsplanechef i Helsingborg. Gunnar Sundbärg växte upp i Landskrona. Efter studentexamen där 1919 studerade han till arkitekt vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) i Stockholm, och sedan också vid Kungliga konsthögskolan, Under flera somrar på 1920-talet arbetade han med by- och bebyggelseinventeringar på den svenska landsbygden på uppdrag åt dels Nordiska museet, dels Helsingborgs museum. Från 1924 var han anställd vid Stockholms stadsplanekontor, från 1932 vid stadsplanekontoret i Göteborg. 1945 blev han stadsplanechef i Helsingborg, en tjänst han innehade fram till sin pensionering.

Gunnar Sundbärg ingick i den grupp arkitekter som var verksamma inför stockholmsutställningen 1930, som bidrog till att introducera funktionalismens stilideal i svensk byggnadskonst. Gunnar Sundbärg var son till Fredrik Sundbärg (1860-1913), stadsarkitekt i Landskrona som satt sin prägel på både stadsplan och bebyggelse där.