Gullbergs eftr

Gullbergs Eftr. Ur & optisk affär, grundad 1878 av urmakare S. Gullberg. Butiken låg då vid Stortorget 12, flyttades 1906 in i Lilla Torggatan sedan en ny fastighet uppförts på platsen. År 1935 flyttades firman in i den då nybyggda Skånska Brands fastighet, Norra Kyrkogatan 12. Uraffären ägdes då sedan 1921 av urmakaren och optikern Axel Winberg, som varit anställd sedan 1892. Företaget, som var H.K.H. Kronprinsens hovleverantör, upphörde 1959.