Guld- och silversmeder

Guld- och silversmeder, detta uråldriga hantverksyrke har säkerligen sedan tidig medeltid utövats i Helsingborg av enstaka mästare. Men det skulle dröja länge innan stadens guld- och silversmeder fick ett eget ämbete. Under den danska tiden fick de sluta sig till ämbetena i Helsingör eller Köpenhamn. När Skåne väl blivit svenskt fanns det inte tillräckligt många guldsmeder i Helsingborg för att bilda ett lokalt ämbete. Istället anslöt sig då enskilda hantverkare till ämbetet i Malmö. Först 1803 kunde guldsmederna i Helsingborg bilda ett eget ämbete i hemstaden. Den äldste kände mästaren är Simon Knudsen, som var verksam här i mitten av 1600-talet. Till denne mästare knyts bl.a. några sakrala arbeten i nordvästskånska kyrkor, som t.ex. en sockenbudskalk i Raus kyrka. Andra mästare från denna tid är Hans Jönsson och Jörgen Winter, den senare känd för kyrkligt silver bl.a. i Mariakyrkan.

Den förste av Helsingborgs guldsmeder med en mer omfattande tillverkning är Hans Ekeström d.ä. som vann burskap i staden 1703, följd av sonen Petter Ekeström samt i en tredje generation i samma familj Hans Ekeström d.y. Betydande namn under andra hälften av 1700-talet är Christian Hallenborg, Andreas Rönnow, och Nils Tullgren, Magnus och Paul Romare. Under 1800-talet verkade bland andra Ernst Tengwall, Jöns Peter Möller, Nils Hendeberg, Lars Anders Rönnow, Gustav Lindegren, Abraham Möller, Alexander Munthe, Jonas Frohm och Peter Romare. En framstående helsingborgsfödd silversmed i vår egen tid är Sigurd Persson. SG

Läs mer: Margareta Hansson, ”Guld- och silversmeder”, Helsingborgs historia VI:2 (1985).