Gösta Johannesson

Johannesson, Gösta, 1913–1992, docent i historia vid Lunds universitet, har i sin forskning uppehållit sig kring Skånes och i synnerhet Helsingborgs historia. Som huvudredaktör och författare till betydande avsnitt i de senare volymerna av bokverket ”Helsingborgs historia” har Johannesson lämnat efter sig en ovärderlig kunskapsfond för framtida forskning. I mera sammanfattad form har han skildrat stadens månghundraåriga historia i ”Helsingborg, stad i 900 år” (1985) samt i en rad uppsatser i bl.a. museiföreningens och museets årsböcker ”Kring Kärnan” och i flera andra sammanhang. Han tilldelades Helsingborgsmedaljen 1980.