Gåsebäcks barnhem

Barnhemsbarn uppställda framför huvudbyggnaden omkring 1890
Barnhemsbarn uppställda framför huvudbyggnaden omkring 1890
Barnhemsbarn uppställda framför huvudbyggnaden omkring 1890

Gåsebäcks barnhem, uppfört genom en donation av O.D. Krook och hans hustru Euphrosyne (se Krook (släkten)). Donationsbrevet undertecknades 1871 och omfattade ca 100 000 kr i dåtidens penningvärde. Det var ett barnhem för pojkar vilket gav dessa en utbildning och oftast avslutades med att någon form av praktikplats ordnades ute i samhället och därmed en start i livet. Byggnaden revs 1964. Barnhemmet flyttade 1936 från Gåsebäck till Raus prästgård.
År 1949 upphörde verksamheten, samhället hade nu tagit över barnomsorgen. De sista åren fungerade barnhemmet som Estniska daghemmet för barn till de många estniska familjer som kommit till staden, främst som arbetare på Gummifabriken/Tretorn. I juli 1952 lades även denna verksamhet ner och donationen överfördes som bidrag till det nyuppförda spädbarnshemmet vid Övre Långvinkelsgatan/Rönbäcksgatan. UR

Läs mera: Karl Salomonsson, ”Stiftelsen Gåsebäcksbarnhem 1871–1971” (1971).