Gravarliden

Gravarliden, Norr, väg till Gravarna.