Göran Witting

Witting, Göran, 1851–1952, styrman och född på Domsten. Han hade seglat på alla de stora haven. Vid 56 års ålder slutade han segla och stannade hemma på Domsten och sysslade med fiske. Han tillhörde Domstens bärgarlag och hjälpte till vid strandningar. Witting har även gett namn åt Göran Wittings väg.