Gorthonrederierna

Gorthonrederierna, när verksamheten började är inte helt fastställt men det bestod från början av Rederi AB Activ (grundat 1915), Rederi AB Gefion och Aurora Rederi AB (1921) samt Rederi AB Gylfe (1924). Som grundare av företagen finns, förutom Johan Gorthon (1876–1949), även B.O. Börjesson med sonen Frans. De båda familjerna var även, genom giftermål, förenade med varandra. Företagen har senare letts av Johan Gorthons son Stig Gorthon. Den senare utvecklingen redovisas under Sjöfartsstaden.