Gånge-Rolfs gata

Gånge-Rolfs gata, Raus södra, enligt norsk-isländsk sagolitteratur nordisk vikingahövding. Har identifierats som den Rollo, död år 930, som enligt traditionen år 911 fick Normandie i förläning.