Gläntanskolan

Gläntanskolan vid Björka, idrottslektion

Gläntanskolan, vid Björka togs i bruk 1991. Här finns elever från förskola till och med årskurs 5. Skolan har 160–170 elever, men kommer att kraftigt utökas för att ta emot samtliga årskurser. Sedan Björkaskolan upphört har Gläntanskolan tagit över undervisningen i Björkaområdet.