Glebers väg

Glebers väg, (Påarp), Gleber ägde tidigare marken på vilken villabebyggelsen uppfördes.