Glasbruk

Glasbruk, under 1800-talets senare del och tiden kring förra sekelskiftet gjordes tre försök att etablera glastillverkning i Helsingborg. Det äldsta av glasbruken, Helsingborgs Glasbruks AB, låg på Carl Krooks gata (kvarteret Kolonien) strax söder om före detta polishuset. Bruket var i gång under åren 1873–77 och tillverkade främst buteljglas. Företaget försattes i konkurs 1876 och upplöstes följande år. Ett andra försök med i stort sett samma inriktning och med samma bolagsnamn som det förutnämnda gjordes 1896–98. Anläggningen var förlagd till en avstyckad kvarntomt vid Troedsmöllan (nuvarande Kopparmölleplatsen där också Helsans gjuteri och Rössels kassaskåpsfabrik hade sina verksamheter). Ett tredje och sista försök med glastillverkning stod AB Glasmosaik för åren 1900-1909.

LÄS MERA: Gregor Paulsson, ”Svensk stad” (1950–53); Torbjörn Fogelberg, ”Glasbruk i Helsingborg under 1870-talet och tiden kring sekelskiftet”, Kring Kärnan 14 (1982); Sigvard Hellestam, ”Industrierna vid Konsul Perssons plats”, Kring Kärnan 21 (1992).