Gisela Trapp

Gisela Trapp med hund i Fredriksdalsparken. Fotograf: Alfred B. Nilson
Gisela Trapp med hund i Fredriksdalsparken. Fotograf: Alfred B. Nilson

Emy Gisela Charlotta Henckel , gift Trapp (1873-1958) Dotter till Carl Henckel och Ida Henckel f. Rosenberg, syster till Carola Henckel och Elisabeth Håkansson. Gisela Henckel föddes i ett välbärgat helsingborgshem, som den yngsta av tre systrar. Hon visade tidigt konstnärliga anlag. Familjen tillbringade somrarna i Arild och då kom hon i kontakt med de konstnärer som vistades där på somrarna under 1800-talets senare decennier. Här fick hon inspiration och undervisning av bland andra konstnären Elisabeth Keyser. Gisela Henckel kom liksom många samtida andra konstnärer att ägna sig åt friluftsmåleri och gjorde ett antal verk med naturen kring Arild som motiv. Hon var också en talangfull tecknare och kom att illustrera ett stort antal barnböcker utgivna av barnbiblioteket Saga. I Helsingborg hade hon kontakt med författaren Eva Wigström (Ave) och utförde illustrationer till ett par av hennes böcker. Hon deltog vid flera utställningar i södra Sverige och fick goda recensioner.

I Arild träffade Gisela Henckel författaren Helena Nyblom från Uppsala. Hon hade konverterat till katolocismen, något som då var mycket ovanligt och sågs av samtiden med stor skepsis. Nyblom hjälpte Gisela Henckel att få kontakt med jesuiterna vid S:t Andreas kollegium i Ordrup norr om Köpenhamn och här kom hon på 1910-talet att få undervisning för att så småningom själv konvertera.

1902 gifte sig Gisela Henckel med Oscar Trapp från Helsingborg. Han var sedan 1898 ägare till Fredriksdals gård, som kom att bli deras hem. Makarna Trapp hade många gemensamma intressen, inte minst för helsingborgs och Skånes historia. Oscar Trapps forskningar om helsingborgs medeltida kyrkor gjorde att det gick att fastställa vilken av de kyrkoruiner som hade påträffats i samband med gatugrävningar kring 1900 som var S:t Petri och vilken som var S:t Clemens, och just helgonet Clemens kom att betyda mycket för dem båda.

Efter Oscar Trapps död 1916 offentliggjorde Gisela Trapp sin övergång till katolska kyrkan – så länge hennes make levde och hade offentliga uppdrag hade detta varit en omöjlighet. Nu ändrade hon också sin konstnärliga inriktning och övergick nästan helt till religiösa motiv. På Fredriksdal inredde hon det rum i herrgårdens bottenvåning som varit bibliotek och arbetsrum till ett kapell – Helsingborgs första katolska kapell sedan reformationen. Hon donerade mark till katolska kyrkan så att S:t Clemens katolska kyrka kunde byggas. Denna invigdes 1928. Här stationerades Berndt David Assarsson som präst, och han och Gisela Trapp kom att arbeta tillsammans för både helsingborgsförsamlingen och katolska kyrkan i Sverige. Gisela Trapp utförde målningar till de katolska kyrkor som etablerades i Sverige under de följande decennierna, hon sydde och broderade olika kyrkliga textilier, gjorde illustrationer till olika tidskrifter och böcker och målade mängder med tavlor som såldes på basarer till förmån för katolska kyrkan i Sverige. De väggmålningar i S:t Clemens kyrka i Helsingborg som hon målade försvann på 1960-talet som en följd av att kyrkan byggdes till.

Makarna Trapp hade också ett gemensamt hem i Arild där de tillbringade somrarna. Här lät Gisela Trapp bygga ett litet kapell, som till det yttre var en förminskad kopia av det medeltida kapellet i byn. Invändigt dekorerade hon väggarna med målningar som framställde den uråldriga Arildslegenden, där hennes bakgrund som barnboksillustratör märks tydligt. Gisela Trapp donerade Fredriksdalsegendomen till Helsingborgs stad 1918, men hon fortsatte att ha dispositionsrätt till huvudbyggnaden och här bodde hon periodvis fram till 1939. Därefter flyttade hon permanent till Arild, men hade tillgång till en bostad på katolska kyrkans område. Hon avled i sitt hem i Arild i maj 1958.

Källor och lästips:
Gustavsson, Karin: Gisela Trapp. Glimtar ur en konsulinnas liv, Kring Kärnan., 1997 (26), s. 43-63, 1997

Jönsson, Birgitta, Gisela Trapp – om mig är ingenting att säga. Gaudete, Helsingborg, 2016

Pålsson, Erik Kennet: Utsikt över Munkavången. En tillbakablick på Helsingborgs katolska historia. Helsingborg 1978

Svenskt konstnärslexikon vol 5 (1967), uppslagsordet Gisela Trapp