Gillis Sahlin

Sahlin, Gillis, 1901–1984, började som vuxen studera måleri bl.a. för Otte Sköld, samtidigt som han verkade som musiker, han spelade bl.a. violin i Yngve Flychts kapell. Som bildkonstnär ägnade han sig främst åt pastellmåleri och framställde gärna mörkt hållna ansikten och figurer, ofta kvinnor, men målade även stadsbilder. Under en lång period arbetade han med en stark dominans av mörka blå toner.