Gillet gamla Stattenabor

Gillet Gamla Stattenabor, bildades 1948 på initiativ av köpman Gustaf Ljunggren. Verksamheten upphörde 1973 sedan större delen av stadsdelens äldre fastigheter rivits och ersatts med ny bebyggelse och gillets medlemmar skingrats.