Gerda Nordling

Gerda Nordling, 1875–1942, konstnär, etsare, född på Gustavslunds gård. Efter konstnärlig utbildning i hemregionen ägnade hon sig bl.a. åt färgträsnitt och blev känd för sin skicklighet i denna teknik. Hon var på olika sätt verksam inom konstnärinnornas gemenskap. Nordling var dotter till häradsdomaren och Helsingborgs förste stadsträdgårdsmästare Johannes Jönsson och syster till konstnären Carl Gustaf Ramberg. Se också Johannes Edfelt.