Geodetisk mätning

Geodetisk mätning, en mätning av landskapets höjdsystem utfördes 1896 mellan Helsingborg och Helsingör. För att länka samman det svenska höjdsystemet med kontinentens och för bestämningen av höjdskillnaderna valdes sex mätpunkter ut. Mellan markerade platser på Kronborgs slott, Pålsjö och Vikingsberg utfördes mätningarna som ett precisionsnivellement. På Kronborgs slott såväl som vid Pålsjöplatån finns i dag minnestavlor på platserna för mätpunkterna, medan Vikingsbergsmarkeringen försvunnit.