Genantborgare

Genantborgare, burskapsägare som inte bodde eller var mantalskrivna i Helsingborg.