Geijersgatan

Geijersgatan, efter Erik Gustaf Geijer (1783–1847), historiker, filosof, författare och tonsättare (Tågaborg 1911) .