Gaturenhållningen

Gaturenhållning, fram till 1958 ansvarade fastighetsägarna för att renhållningen av angränsande gator gjordes. Samma år övertogs ansvaret av staden.