Gatubelysning

Gatubelysning, redan under 1700-talet hade Helsingborg sin första ”gatubelysning” – om än i mycket blygsam omfattning i form av tranlyktor på Stortorget. I sina minnen berättar Fritz Netzler om den lykta med fladdrande sken som en tunnbindare Bergström hade haft utanför sitt hus på Långvinkelsgatan i början av 1800-talet. Det var en stor fyrkantig pjäs med en lampa som eldades med tran. Lite bättre med gatubelysningen blev det 1838 när de gamla lamporna längs Storgatan utbyttes mot sex s. k. argandska lyktor (en typ av oljelampor). På andra gator sattes mindre och enklare rovoljelampor upp på pålar eller hängdes i järnkrokar på husfasaderna. På de flesta ställen fanns det ingen gatubelysning utan man fick använda handlyktor att lysa sig fram med när mörkret lagt sig över staden. En betydande förbättring blev det när de första gaslyktorna tändes vid mitten av 1800-talet. Gasbelysning tändes för första gången på julafton 1859 och den sista gaslyktan, vid Himmelriksgränden, togs bort 1941. Se även Elverk/energiförsörjning och Gasverk.

LÄS MERA: Jan Fredriksson, ”Från Kyrkstien till Österleden. En bok om gatukontoret och gator i Helsingborg” (2000).