Gantofta skola

Gantofta skola, togs i bruk 1965. Här finns idag elever från förskola till och med årskurs 9.