Gamla Järnboden

Gamla Järnboden, öppnad omkring 1937–38 på Södra Storgatan 37 av järnhandlare Ebbe Barchan. Butiken upphörde omkring 1968.